Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
占便 占卜 占卦 占去 占据 占星 占有 占用 占领
占星术
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhan1 xing1 shu4] (琍砃) تورېتی;تروېت;تورېت;( تش په نامه;تروېتون;جوتش;دنجوم علم;ستور پوهي;ستورپوهنه;ستوروين پوهنه;نجوم;هغه علم چې دستورو اغيزه په انسانو او پېښو باندې ښيي;هغه علم چې دستورو له More…