Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
占便 占卜 占卦 占去 占据 占星 占有 占用 占领
占领 占领者
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 占领
[zhan4 ling3] (烩) اخته;بوخت;چاپېری;چړيا;ګرفتار;کوتار;مشغول;مغصوب;متصرف;مقبوض;مصروف;غصب شوى;نيواكي;نيول شوى
[zhan4 ling3 zhe3] (烩) اشغالګر;اهل;اوسېدونکى;باړه وال;تقاعد شوی;لاسته كوونكى;لاندي كوونكى;متصرف;نيوونكى