Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
卫士 卫生
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 卫士
[wei4 shi4] (矫) اردلى;حاضر پاش;حاضرباش;ساتندوى;شخصى محافظ;اردل;يار
[wei4 sheng1 xue2] (矫ネ厩) حفظ الصحه;دروغتيا ساتنې پوهه;روغتيا ساتنه;روغيتا پالنه