Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
即兴 即刻 即将 即时 即节
即刻
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 即刻
[ji2 ke4] (ㄨ) لانډو;( جارى );اثنا;آن;اني;آني;اوس;بهاند;بهاو;بهېدونکی;بېړنی;بيړه من;بيند;بينده;بيېدونکی;جارى;جاري;جريان;چړا;خوځښت;درنګ;دړدنګ;دغه;دم;دمک;رپ;روان;سترګرپ;سم More…