Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
即兴 即刻 即将 即时 即节
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 即兴
[ji2 xing4] (砍) اّنى;بى تيارۍ;بى له كاغذه;بي تيارۍ;سمدلاسه;في البدامه;نا څاپه;ناڅاپى
2. 即刻
[ji2 ke4] (ㄨ) لانډو;( جارى );اثنا;آن;اني;آني;اوس;بهاند;بهاو;بهېدونکی;بېړنی;بيړه من;بيند;بينده;بيېدونکی;جارى;جاري;جريان;چړا;خوځښت;درنګ;دړدنګ;دغه;دم;دمک;رپ;روان;سترګرپ;سم More…
3. 即将来临
[ji2 jiang1 lai2 lin2] (盢ㄓ羬) تهديد وونكى;ژرپيښېدونكى;حتمي;ژرپېښېدونكى
4. 即时
[ji2 shi2] () به پيړه;بې ډيله;بې واسطې;جوخت;ژر;سم لاسی;عاجل;فوري;مستقيم;نژدې;ورپسې;يودم;صلبي;لنډ
5. 即节性的
[ji4 jie2 xing4 de5] (竊┦) فصلي;موسمى;موسمي
6. 即节的
[ji4 jie2 de5] (竊) فصلي;موسمى;موسمي