Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
卷刃 卷带 卷心 卷收 卷曲 卷毛 卷积 卷笔 卷筒 卷舌 卷轴 卷边 卷须
卷曲
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 卷曲
[juan3 qu3] (辈Ρ) الول;چنګ;څپول;غوټې;ګالګوچ;کوت;ګاړګوټی;مجعد;ول
2. 卷曲
[juan3 qu3] (辈Ρ) ګېسو;(دڅڼو);اټېرانول;اږېيل;اغوړل;او لوول كول;اوربل;ايرب;پېچوتاب;تاو;ټوغول;ټوغېدل;څګک;سګک;سياستمدار;شوغ;غړل;غښتل;قوسي;ګاړګونېدل;ګوړ ګوتى كول;کجک;کلېچول;ول;ول ول More…