Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
卷刃 卷带 卷心 卷收 卷曲 卷毛 卷积 卷笔 卷筒 卷舌 卷轴 卷边 卷须
卷笔刀
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[juan3 bi3 dao1] (掸) قلم تراش;قلم توږونکی;قلم سرکوونکی;کلم تراش;کلم کت ◊ [juan3 bi3 dao1] (辈掸) قلم تراش;قلم توږونکی;قلم سرکوونکی;کلم تراش;کلم کت