Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
卷刃 卷带 卷心 卷收 卷曲 卷毛 卷积 卷笔 卷筒 卷舌 卷轴 卷边 卷须
卷筒 卷筒纸
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 卷筒
[juan3 tong3] (辈旦) کلاوه پېچ;لوبتکه;اټه;اټېران;برندی;تاويدل;چاشی;چورلول;چورليدل څرخ;څرخ;څرخه;څرخی;څوښتی;څوښه;خرڅول;دوک;ډېرن;سپرخى;سخوښتي;سكاټلينډى More…
[juan3 tong3 zhi3] (辈旦) ګورت;اوزی;بازو;پدره دشوپرك يا ښاپيرك او هيليو د پښو پردى چې دګوتو تر منځه واقع وى;پده;په بنګه اويښتانو لړۍ;په نكاح كول;په نكاح كيدل;په نكاح ول په نكاح كيدل نكاح More…