Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
历代 历史 历数 历时 历来 历程
历时
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 历时
[li4 shi2] (菌) اثنا;آداب;اعشاريه;آن;اهوړ;بې لمانځي;بېلمازي;پاى;پېر;پيزۍ;ټكى;ټکى;ټکی;جامې;درنګ;دړدنګ;دمک;دوره;رپ;زمانه;سن;شېبه;عادت;عمر;لحظه;لرلری;موده;موعد;نقطه;نومره;وار;وخت More…