Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
厌恶 厌烦
厌恶 厌恶的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 厌恶
[yan4 wu4] (菇碿) بد راتلل;بيزاره كول;كركه كول;کرکه کول;کرهه
[yan4 e4 de5] (菇碿) بېزاره;خواچپی;د کرکې وړ;د نفرت وړ;شاړشيړ;متنفر;منزجر;وېزار
3. 厌恶的人
[yan4 e4 de5 ren2] (菇碿) زړه تورېدنه;فضيحت;نفرين