Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
原件 原先 原函 原原 原始 原子 原封 原尺 原有 原本 原棉 原点 原物 原生 原级 原语
原函数
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yuan2 han2 shu4] (ㄧ计) ابتدايي;اصلي;بدوى;بدوي;بربر;بربري;پخوانى;ساده;سارانی;قديمي;لرغونى;ابتدائي;عهد;لمړنی