Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
原件 原先 原函 原原 原始 原子 原封 原尺 原有 原本 原棉 原点 原物 原生 原级 原语
selected terms: 20

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yuan2] () ابرا;امان;بخښښ;بخښل;بخښنه;بخشش;بښل;بښنه;پل;پلوالی;پلول;پلونه;پېڅنه;پېڅه;تګا;توفيق;تېرنه;تېرېدل;تېرېدنګ;تېریږه;جمال;خرام;خور;دلبري;زغمنګ;زغمنه;زغمه;ساخولتيا;سترګې پرې More…
2. 原件
[yuan2 jian4] (ン) پروانګي;حيث;دستاوېز;سر;(د);ټکی;سرخط;سرليک;سرليکه;ښکوی;سند;عنوان;کتابت;کښنګ;کښنه;لا سى ليك;لاسوند;لاسى نسخې;لقب;لمېسنه;ليک;ليکنه;متن
3. 原先的
[yuan2 xian1 de5] () بار;يوه پلا;يوپلا;يوه ورځې;هېړ;باري;يووختي چه;پلا;يووخت;يو;زمانه
4. 原函数
[yuan2 han2 shu4] (ㄧ计) ابتدايي;اصلي;بدوى;بدوي;بربر;بربري;پخوانى;ساده;سارانی;قديمي;لرغونى;ابتدائي;عهد;لمړنی
5. 原原本本
[yuan2 yuan2 ben3 ben3] (セセ) سراسر
6. 原始
[yuan2 shi3] (﹍) ابتداي ځايى;ابتدايي;اصلى;اصلي;بديع;پخوانى;ترپا;حقيقى;ذاتى;فطرى;لومړنى;نوى تازه;مبتکر;متفرد
7. 原始人
[yuan2 shi3 ren2] (﹍) ابتدايي;اصلي;بدوى;بدوي;بربر;بربري;پخوانى;ساده;سارانی;قديمي;لرغونى;ابتدائي;عهد;لمړنی
8. 原子
[yuan2 zi3] () اتوم;اټوم;ايټم;دعناصرو تر ټولو وړه ذره;ذروي ◊ [yuan2 zi3] () اتومي;اټومي;ذره;ذروي;ذري;اتومي
9. 原子核
[yuan2 zi3 he2] () مندکه
10. 原子能
[yuan2 zi3 neng2] () ذري
11. 原封
[yuan2 feng1] () بشپړ;پرته;پرله پوري;روغ;روغ رمټ;هغه شى چې لاس نه وى په لګيدلى
12. 原尺寸
[yuan2 chi3 cun4] (へ) جمله;سېلمه;قت;کلي
13. 原有
[yuan2 you3] (Τ) ابتداي ځايى;ابتدايي;اصلى;اصلي;بديع;پخوانى;ترپا;حقيقى;ذاتى;فطرى;لومړنى;نوى تازه;مبتکر;متفرد
14. 原本
[yuan2 ben3] (セ) اصلاً;په ابتداكى;په لومړۍ توګه;ذاتاٌ
15. 原棉
[yuan2 mian2] (粗) پنبه
16. 原点
[yuan2 dian3] (翴) More…
17. 原物
[yuan2 wu4] () ابتداي ځايى;ابتدايي;اصلى;اصلي;بديع;پخوانى;ترپا;حقيقى;ذاتى;فطرى;لومړنى;نوى تازه;مبتکر;متفرد
18. 原生质
[yuan2 sheng1 zhi2] (ネ借) پروتوپلاسم;پروتو پلازم;پروټوپلازم;هغه بې رنګه سريښناكه ماده چې دژوند تومنه ګڼل كيږي
19. 原级
[yuan2 ji2] () اعتباري;پسنېدل;پنځوڼي;پوړا;پوړه;رښتياني;ريښتونی;ساده;صوري;قطعي;کوټلی;مثبت;مطلق;واقعي باوري;عقلي;مناسب
20. 原语
[yuan2 yu3] (粂) ابتدايي;اصلي;بدوى;بدوي;بربر;بربري;پخوانى;ساده;سارانی;قديمي;لرغونى;ابتدائي;عهد;لمړنی