Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
厨子 厨房
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chu2] (紁) پخلوځی;پخلنځ;اخلی پخلی;اشپز خانه;آشپز خانه;اشپزي;پخلنځى;پخلنځی;جلنانۍ;مطبخ;پخلی
2. 厨子
[chu2 zi5] (紁) پخوونی;پخلاوی;اشپز;آشپز;آشپزي کول;بکاول;پخلی کول;پخول;پخوونكى;پخوونکى;پخوونکی;تيارول;جوړول;خوړينول;روغول;زړه وړل;کړل;کول;طباخ;ډوډۍ پخوونکی;چي;شنې
3. 厨房
[chu2 fang2] (紁┬) پخلوځی;پخلنځ;اخلی پخلی;اشپز خانه;آشپز خانه;اشپزي;پخلنځى;پخلنځی;جلنانۍ;مطبخ;پخلی