Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
友善 友好
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[you3] (ね) اجتماعي;اشنا;انډيوال;انډيواله;انيس;بلد;بونيا;پېژندوى;ټولنيز;خواخوږى;دملګرۍ;دوست;دوستانه;روږدى;شناخته;مانوس;محبت آمېز;مرسته;مشفق;مينه ناک;مهرباش;يارانه;متحاب;چارشانه;مکرم More…
2.
[you3] (ね) نيازي;(لكه داخوان المسلمين غړى);اشنا;انډيوال;انيس;ټل;جت;جفت;جوت;د کار ملګری;دوست;رفيق;سارى;شريک;شناخته;ملګرى;ملګری;نسکير;ورور;يار;همغاړې;مړدې;دوسته;سړې;سهېله;مل
3. 友善
[you3 shan4] (ね到) اجتماعي;اشنا;انډيوال;انډيواله;انيس;بلد;بونيا;پېژندوى;ټولنيز;خواخوږى;دملګرۍ;دوست;دوستانه;روږدى;شناخته;مانوس;محبت آمېز;مرسته;مشفق;مينه ناک;مهرباش;يارانه;متحاب;چارشانه;مکرم More…
4. 友善的
[you3 shan4 de5] (ね到) خواخوږي;ښېګڼه
5. 友好
[you3 hao3] (ね) اجتماعي;اشنا;انډيوال;انډيواله;انيس;بلد;بونيا;پېژندوى;ټولنيز;خواخوږى;دملګرۍ;دوست;دوستانه;روږدى;شناخته;مانوس;محبت آمېز;مرسته;مشفق;مينه ناک;مهرباش;يارانه;متحاب;چارشانه;مکرم