Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
发丁 发作 发信 发光 发冷 发出 发动 发呆 发哀 发嘎 发回 发射 发展 发布 发情 发拨 发振 发放 发明 发枝 发泄 发泡 发源 发火 发炎 发爆 发牌 发牢 发现 发生 发疹 发病 发痒 发白 发眩 发票 发给 发育 发胀 发胖 发臭 发苦 发萤 发薪 发行 发表 发话 发轧 发送 发酒 发音 发黄
selected terms: 100

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fa4] (緑) اوربل;څڼه;څڼې;څوڼکۍ;څوڼې;زلفې;زلفى;غونی;کوڅۍ;وېښتان;وېښته;ويښته;شعر
[fa1 ding1 dang1 sheng1] (祇讽羘) (دبندى خانې كوټه);آهن چادر;بندى خانه;ترامه;ټينګل;ژرنګول;شرنګا;شرنګى;شينيه;کوکه;مټورۍ;ټنګېدل;ټنګول;ټنګ
3. 发作
[fa1 zuo4] (祇) باسل;باغي کېدل;بغاوت کول;بهرول;خارجېدل;قيام کول;ګولېدل;خپرېدل;ناڅاپه پيلېدل
4. 发作地
[fa1 zuo4 de5] (祇) په ناكرارى سره
5. 发作性狂暴
[fa1 zuo4 xing4 kuang2 bao4] (祇┦╣忌) بدمستي;بى سنجشه;ترله وتنه;توغمه;شڼا;عصبانى سلوك;غوغا;قار;بغاوت;بلوا
6. 发信号
[fa1 xin4 hao4] (祇獺腹) (لكه تر افيكې علامه);اړوښتی;اشاره;اشاره وركول;اشاره يي;اعلان كول;اعلانيدل;بينا;پال بين;پال کتونکی;پالګر;پانګه;څرګند;خبروركول;خبروونكى;خبريدل;دخبرو More…
7. 发光
[fa1 guang1] (祇) اراک;الوبل;برېښن;برېښند;برېښندوکی;بصير;بود;پاميالي;تېغون;جلبلي;چمکار;څرکېدونکی;ځلالرونکی;ځلان;ځلاند;ځلبلي;ځلېدونکی;ځيرك وتلى نامتو;ځيرک;ذکي;ذهين;رڼا More…
8. 发冷光的
[fa1 leng2 guang1 de5] (祇) شوبين;منير
9. 发出叫声
[fa1 chu1 jiao4 sheng1] (祇羘) ار;بلېږدل;شاباس;هو;هووی;وه
10. 发出喉音
[fa1 chu1 hou2 yin1] (祇筹) بڼ بڼ;بڼيدل;خرکى;خرېدل;(د پشۍ);خورخور;خوريدل;زمزم;زميدل;ګوڼا;ګوڼيدل
11. 发出声音
[fa1 chu1 sheng1 yin1] (祇羘) ګنګوسه;ابره;آبنا;اداکول;ارتباط;ارن کول;ارن وهل;اروول;اعتباري;اهليت More…
12. 发出火花
[fa1 chu1 huo3 hua1] (祇) برېښ کول;برېښېدل;بلکېدل;پړكېدل;پړکېدل;څرکېدل;ځليدل;ځمل;ځنبول;زلکېدل
13. 发出火花
[fa1 chu1 huo3 hua1] (祇) پريښ;پړك;ځلا;سترګک
14. 发动力
[fa1 dong4 li4] (祇笆) محرکه;( انګيزه More…
15. 发动机
[fa1 dong4 ji1] (祇笆审) انجن;اوسط;په تېره چه دهغى دچلولو لپاره دبرېښنا;توسه;تېلو او سكرو څخه كار اخيستل كيږى;چورلی;دستګاه;ذريعه;رغي;ساله;لکوموتيف;ماشين;متوسط;هر هغه اله چه له ډيرو پرزو څخه جوړه More…
16. 发动的
[fa1 dong4 de5] (祇笆) موتور;انجن;ځکه;ځکه چې;ددې کبله;له دې کبله;له دې لامله;ماشين;موټر;موټري;چورلاو;چرلاو;حرکتي;حرکت
17. 发呆
[fa1 dai1] (祇馐) ( دبدن دكومى برخى );بتک;بتکی;بې حسه;بى حسه;بى حسول;بى خوده;بيده;پتک;توم;سوړنګ;فلجول;کرخت;کرختول;ويده;ويدول;کړغ;ډنډوب;ډبډوب;زمول;کړغېچ;سونګټ
18. 发哀音
[fa1 ai1 yin1] (祇玸) ( دزنګ وهلو په اثر);( لكه دزنك );څرګندول يا اعلانول;شرنګهار;شرنګول
19. 发嘎嘎声
[fa1 ga1 ga1 sheng1] (祇骨骨羘) کرکرانی;چرلنډی;غرغرانک;جړنګاوو;ګړنجاوو;ارتعاش;اهتزاز;تراک;تړ نګول;ټك ټك More…
20. 发回声
[fa1 hui2 sheng1] (祇羘) کانګۍ;کړنګار;پژواک;کونګچ;غنګا;(دږغ);(ږغ);ازانګه;انعکاس;انګروزه;انګه;انګازه;په څټ ور ګرځول;تلانګه;دپاڼ پپرى;دكمره More…