Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
取向 取得 取数 取样 取消
取得
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(眔 ... 盡舦) ( دټولو دپاره);(دمخترع);اجازت;اجازه ليک;اّزاد;امتيازي حق;بديهي;جوت;حرف;(د تړاو);څرګند;څلورچنده کول;ښكاره;عام;سرې ورې;سند;ظاهر;پروانه