Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
取向 取得 取数 取样 取消
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 取向
[qu3 xiang4] (翾) اوږدونه;دخواټاكنه;ددريځ ټاكنه;دموقيعت ټاكنه;لارښوونه;ورپيژندنه;بلدتيا;پلويتوب;تمايل;رجحان;لورموندنه
(眔 ... 盡舦) ( دټولو دپاره);(دمخترع);اجازت;اجازه ليک;اّزاد;امتيازي حق;بديهي;جوت;حرف;(د تړاو);څرګند;څلورچنده کول;ښكاره;عام;سرې ورې;سند;ظاهر;پروانه
3. 取数
[qu3 shu4] (计) بحران;برخورد;تقرب;حق العبور;رسی;بندر;بريد
4. 取样
[qu3 yang4] (妓) زبون
5. 取消前言
[qu3 xiao1 qian2 yan2] (玡ē) انكار;توبه;غونجوالی;غونجېدنه;لاس اخيستنه