Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
口吃 口套 口才 口渴 口腔 口袋 口述 口音 口香 口齿
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[kou3] () د speak دريم حالت;ږغېدلى;شفاهي;صوتي;محاوره يي
2. 口吃
[kou3 chi1] () تړ تړى كيدل;تړتړى;تړېدل;تړى;تړى توب;تړى كيدل;چاړا;دژبې بندېدنه;ژبه بنديدل;تنۍ;توړى;لکنت
3. 口套
[kou3 tao4] (甅) لغمکه;اربوز;ترګ;خولبند;خولپورى;خوله ورتړل;خولواښی;خولوندونی;دتوپك خوله;كټپوز خولبورى;كټپوز وراچول;کتبوزی;کټپوز;کړپوز;کمبوزی;کيزه ور اچول;وربوز;ورسك;اوربوز;درشونډی;کټ More…
4. 口才
[kou3 cai2] () خوږ ژبي;دوينا اغيزه ناكى;ژبه ورتيا;ژبورتوب;فصاحت;فصاحت او بلاغت;سخن آرايي;درافشاني;حسن بيان;بلاغت;افادوي;خبرلوڅي;شيريني
5. 口渴
[kou3 ke3] (戴) تږی والی;تږى كېدل;تشنک;تنده;توستنتوب;توسنوالی;غوښتل;غوښتنه;لېوالتيا;ميل;هرڼۍ;وکه;څوب;تږی
6. 口腔
[kou3 qiang1] (的) خلا
7. 口袋
[kou3 dai4] (砋) بټوه;تيږه;جېب;جېبي;جيب;جيب ته كومل;جيبي;قېرياسپكه زغمل;كاڼى;مش;وړوكى;تبر;ګوډانه;آتش خانه
8. 口述
[kou3 shu4] (瓃) املا;ډيکټه
9. 口音
[kou3 yin1] () خج;لهجه;ټاه;تلفظ
10. 口香糖
[kou3 xiang1 tang2] (縸) ژاوله;ژاولى
11. 口齿不清的
[kou3 chi3 bu4 qing1 de5] (睛ぃ睲) کړکېچن