Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
台地 台布 台座 台面 台风
台布
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 台布
[tai2 bu4] (籓ガ) مېزپوښ;کونډوه;اودي;بروټی;څپوټى;څکولی;د سترخوان;دستر خان;ړينګی;سرمېزي;کبی;کوندری;ميزپوښ;هر وټی