Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
叹息
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[tan4] (鼓) اسوېلل;اسوېلى;اسوېلى کول;اسوېلی;افسوس;انجکه;اه;آه;اوسېلل;آوسېلل;اوسېلى;اوسېلی;آوسېلی;اوسيلل;اوسيلى;اوسيلى كول;خواشيني كول;سړه سا;سوړ اسويلى;سوړ اوسيلى ايستل;سېلوی;وير More…
2. 叹息
[tan4 xi1] (鼓) پولادي;خاکي;خړ;خړ رنګی;رغوست;سپېره;فولادي