Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
各个 各位 各处 各种 各自 各色
各处
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 各处
[ge4 chu4] (矪) په ټول وخت كې;په ګرده;په هر برخه كې;تل تر تله;تماماً;ټول;ټوله;چرګټ;چرلټ;چورلټ;د څېلمې;د يوه سره;د يوه مخه;سر تر پايه;سر تر پښو;سر تر سره;سراسر;سم له کنډه;له سره تر پايه;له سره More…