Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
各个 各位 各处 各种 各自 各色
各种各 各种地
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ge4 zhong3 ge4 yang4 de5] (贺妓) بېلابېل;راز راز;راز;رنګ رنګ;رنګارنګ;ګډې وډې;متفرق;متفرقات;متمايز;هغه دغه;طرحه;قسم;نور
[ge4 zhong3 de5] (贺) څو چنده کول;ډېرول;ډېرېدل;زپاتول;زيا تېدل;ضر بول;ضربول;ضربېدل;تزئيد کول;زياتول;پنځول;تزايد;تکثر