Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
合乎 合于 合作 合剂 合唱 合围 合夥 合宪 合干 合成 合拢 合时 合标 合理 合算 合股 合规 合谋 合资 合适 合金 合铸 合页 合龙
[he2 hu1 zheng4 dao4] (タ笵) (عمود);استحقاق;امانت کاری;امانتکار;امين;اېغ نېغ;ايغ;ايمانداره;بادرنګ;باشرفه;باطل;پاك زړى;پاک نفسه;په سمه;په نېغه;په More…
3. 合乎科学地
[he2 hu1 ke1 xue2 de5] (厩) په ساينسي توګه;په علمي توګه;عالمانه
4. 合乎逻辑的
[he2 hu1 luo2 ji2 de5] (呸胯) په منطق برابر;حسابي;ديالکتيک;ډيالکټيک;ډيالکټيکي;منطقي
5. 合乎道德
[he2 hu1 dao4 de2] (笵紈) (عمود);استحقاق;امانت کاری;امانتکار;امين;اېغ نېغ;ايغ;ايمانداره;بادرنګ;باشرفه;باطل;پاك زړى;پاک نفسه;په سمه;په نېغه;په More…
6. 合于时宜的
[he2 yu2 shi2 yi2 de5] (﹜) پر ځای;پرځاى;په وخت;په وخت برابر;دموسم سره سم
7. 合作社社员
[he2 zuo4 she4 she4 yuan2] () کوئو پراتور
8. 合剂
[he2 ji4] (警) مکسچر;( لكه دوړيو او وريښمو );امتزاج;ګډ كالي;ګډټوكر;ګډوله;ګډېدنه;مخلوط;اروړه توب;آمېزش;ګډون;مزج;سرشت;اختلاط;ګډېده;نسل
9. 合唱团
[he2 chang4 tuan2] (佰刮) (په ننداړه كې هغه ډله چه دنڅا او سندرو له پاره روزل شوى وى);په ګډه سندرې;تاړۍ;ترانه;دسندې يوه برخه چه په ټاكلې وقفه كې ويل كيږى;كورس ډله;کرا;کړهار;کورس;لاس پړک
10. 合唱指挥家
[he2 chang4 zhi3 hui1 jia1] (佰揣產) په كليسا كې دهغې ډلې مشر چه بدلې په ګډه سره وايى
11. 合唱队的
[he2 chang4 dui4 de5] (佰钉) (په كليسا كى);(كورس);(م);په ګډه سندرې;ترانه;دسندر غاړو ډله;
12. 合围
[he2 wei2] (瞅) پوصوله;قبله نما;قطب نما;(پركار);احاطه كول;اودي;بريد;بنفش;پرکار;پلنتوب;ترړه;ترسره کول;تمامول;ټك;چاپېرول;چاپېرېدل;دايره جوړول;دسيسه جوړول;رسېدل;سر ته More…
13. 合夥
[he2 huo3] (官) شريکېدل
14. 合宪
[he2 xian4] (舅) برابر;قانوني توب;قانونيت;له اساسي قانون سره سم;مشروطيت
15. 合干者
[he2 gan1 zhe3] () همکار;ليک مرستونکی;کن
16. 合成地
[he2 cheng2 de5] (Θ) په مصنوعي توګه
17. 合拢
[he2 long3] (胠) کړټی;غبرګلون;جوهړه;(قات كول);احاطه كول;بغرګول;په شپول كى پنډول;تا;چوڼ;چوڼکی;چوهره;چين;چين ور کول;رساله;رمه;شپول;غبرګ;غبرګول;قات;قاتول;قت;قتول;كتول;ګونځه;ګويه;کت;کت More…
18. 合时
[he2 shi2] () موقعيت
19. 合标准的
[he2 biao1 zhun3 de5] (夹非) حسابي;قالبي
20. 合理
[he2 li3] (瞶) کبل;انګېزه;بابت;باعث;بحث كول;برهان علت;په منطق برابرغږيدل;توسن;ثمر;جهت;چېته;چيشته;حجت;څرې;حسابول;څنګه;څه ته;څه له;خاطر;خولبر;داعيه;دک;دليل;دليل More…