Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吉他 吉兆 吉尔 吉普 吉祥
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ji2] () بختور;بختيار;بختيالي;تالېمن;خدایي;خوش قسمته;خوشبخت;خوشبخته;سخن;ښه مرغه;طالع من;طالعمن;طالعمند;کامران;کجير;نېک;نېکبخت;نېکمرغه;نېک چانسه;سخور;ځوان بخت;موفق
2. 吉他
[ji2 ta1] () ګيتار;بربت;( دموسيقى يوه اله )
3. 吉兆
[ji2 zhao4] () شاګم;مرغ;اختر
4. 吉尔吉斯人
[ji2 er3 ji2 si1 ren2] (焊吹) قرغز;قرغزي
5. 吉尔吉斯的
[ji2 er3 ji2 si1 de5] (焊吹) قرغز;قرغزي
6. 吉普赛人
[ji2 pu3 sai4 ren2] (炊辽) جاټ;جت;جټ;چنډال;چنډالی;چنګړ;چواړی;چوړی;چوهاړی;چوهړی;دجټانو ژبه;مسلى;مسلی
7. 吉普车
[ji2 pu3 che1] (炊ó) ( موټر );جيپ;يو ډول موټر چې نظامي چارو كې ډير استعماليږي
8. 吉祥物
[ji2 xiang4 wu4] (不) دښه ښګوم نښه;دنيكمرغۍ راوړونكى