Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
同一 同上 同义 同人 同伙 同位 同化 同名 同心 同志 同情 同时 同样 同格 同案 同步 同班 同盟 同窗 同等 同类 同胞 同质 同辈 同音 同龄
同时 同时发 同时的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 同时
[tong2 shi2] () اوسمهال;اوسنى;اوسنی;جديد;ديوه عصر خلك او پيښې;عصري;ماډرن;معاصر;نننی;همپېری;همعصر;اوسني;مدرن;متأخر;حالي;نن ورځنى
[tong2 shi2 fa1 sheng1] (祇ネ) (ركار);(سره);په غاړه سره ورتلل;جوړېدل;سره منل كېدل;موافقه درلودل;همكارى كول
3. 同时的
[tong2 shi2 de5] () په يوه وخت كې;ديوه وخت;همزمان;يووخت پيښيدونكى;هم زمان