Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
向下 向东 向何 向前 向北 向后 向岸 向日 向西 向量
向下的 向下看
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xiang4 xia4 de5] (翾) (چه دسيند داوبو دڅپو په اثر هسكه شوې وې);پت;پر مځكه سر بېره ټيټ;پستې بڼكى;ښکته;كڅه;كښته;کرک;کښته;کورک;کوز;لاندې خوا;لر;لوايي;هسكه مځكه;مخ کښته;لاندي;پخه;راپورته;سرپه More…
[xiang4 xia4 de5] () ځوړه;ځوړې خواته;كښته خوا;كښتې خواته;كوزه خوا;كوزې خواته;لره خوا;مخ په ځوړ;مخ ښکته;مخ کښته;لاندي;کوز
3. 向下看的
[xiang4 xia4 kan4 de5] () پرځېدلی;دل سرده;دلسرد;ذبح;رسم کښونکی;ښکته;غمجن;لوېدلى پرېوتلى;مړاوى;هړاند;سينه داغی;بې زړه;آشفته;آشفته حال;اوتر;سرګردان;غړند