Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
听不 听从 听侯 听便 听候 听写 听得 听见 听话 听音
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ting1 bu4 qing1] (钮ぃ睲) کوڼ والی;کڼتيا;كوڼ والى;کڼوالی;کوڼتوب;کوڼتيا;کوڼوالی
[ting1 cong2 de5] (钮眖) ( لكه ځينې فلزات );ايليدونكى;پوست;رام كيدونكى;نرم;پستول
3. 听侯
[ting1 hou4] (钮獼) ( انتظار );( پيشخدمت );( لكه په هوټلونو او رستورانونو كې );اټالول;امته;امېد;اميدواري;انتظار;انتظار ايستل;انتظار كول;انتظارول;پټون;پېڅل;پيڅه کول;تلكه لټ;توقع;ټالول;چايا څه ته More…
4. 听便
[ting1 bian4] (钮獽) ارضا کول;بسيا کول;خوشالول;خوشالول رضا كيدل;خوشاليدل;راضي کول;ربلېدل;رضاکول;ښادول;لطفاٌ;لګېدل;(ور سره);منل;مهر باني كول;پسندېدل;زه پر تاسي يو ناز کوم;خوند;راضي كول
5. 听候
[ting1 hou4] (钮)   ; ناڅرګند;( مجمل );ځښکله;نااجرا;ناتمامه
6. 听写
[ting1 xie3] (钮糶) املا;ډيکټه ◊ [ting1 xie3] (钮糶) املاويل;په زوره ويل;حكم كول;ديكټه كول;امر كول;حُكم كول
7. 听得见
[ting1 de2 jian4] (钮眔ǎ) اورېدل كېدونكى;داورېدو وړ
8. 听见
[ting1 jian4] (钮ǎ) اورول توجه كول;اورېدل;اوريدل;بېلتونپال;زده کول;زده کېدل;غږل;کسبول;مقصد درلودل;منل;استماع
9. 听话
[ting1 hua4] (钮杠) اهلي;بولډال;پوست غاړی;تابع;تابعدار;تر لاس لاندې;حلقه بکوش;خبرغږ;رام;فرمان وړونكى;فرمان بردار;لاس کوڅی;مطيع;منونكى;منونکی;منونی;فرمان وړونکی;حکم منونکی;غوږايښونى;غاړه More…
10. 听话的
[ting1 hua4 de5] (钮杠) ( لكه ځينې فلزات );ايليدونكى;پوست;رام كيدونكى;نرم;پستول
11. 听音器
[ting1 yin1 qi4] (钮竟) اورېدونكى;سامع;غوږۍ