Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吮吸
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shun3] () څكول;څكونه;رودل;رودنه;زبېښل;زبيښل;زبيښنه;زغمل;شپېلل;شپېلول;چپول;چوپل
2. 吮吸
[shun3 xi1] () څكول;څكونه;رودل;رودنه;زبېښل;زبيښل;زبيښنه;زغمل;شپېلل;شپېلول;چپول;چوپل