Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吵嚷 吵架 吵闹
吵嚷者
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chao1 rang1 zhe3] (腤) اوباش;بړواک;پتنه;پتنه ګر;پساتى;جنجالى;جنګر;جنګېره;چکه چور;خرخټی;خورلنډ;ډانګه يي;شوخ;جنګجو