Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吵嚷 吵架 吵闹
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chao3] () غاوناک;غږمار;زوږناک;صدادار;غاوول
[chao1 rang1 zhe3] (腤) اوباش;بړواک;پتنه;پتنه ګر;پساتى;جنجالى;جنګر;جنګېره;چکه چور;خرخټی;خورلنډ;ډانګه يي;شوخ;جنګجو
3. 吵架
[chao3 jia4] (琜) تنكى ماهى چه په بندو او يا ويالو كى مو ندل كيږى;دعيب پلټل;عيب مو ندل
4. 吵闹
[chao3 nao4] (緓) غاوناک;غږمار;زوږناک;صدادار;غاوول
5. 吵闹声
[chao3 nao4 sheng1] (緓羘) بامبېړ;شغاشغ;شورماشور;چغلبه;غولغوله;ګړماګړ;کړکچو;ګړز ګړوز;چغ More…
6. 吵闹的
[chao1 nao4 de5] (緓) اوباش;بړواک;پتنه;پتنه ګر;پساتى;جنجالى;جنګر;جنګېره;چکه چور;خرخټی;خورلنډ;ډانګه يي;شوخ;جنګجو