Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吹军 吹动 吹口 吹奏 吹微 吹牛 吹笛
吹动
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 吹动
[chui1 dong4] (笆) (لكه دميز پوښ څنډه چه كښته راځړيږى);بسته;بېره;پنجره;پنيز;څمولوونکی;ځوړنده ټوټه;ډار;رپېدل;سرپی;وهل;سرپېدل;سرپول;ځان څنډل;ځوړندېدل;تړپېدل;ځوړندول;رپول;خوځول;خوځېدل;کړپ;کړپېدل More…