Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吹军 吹动 吹口 吹奏 吹微 吹牛 吹笛
吹口哨
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chui1 kou3 shao4] () شون شون;تولکه;بين;شکېلى;بېله;(توله وهل);پښهار;په شپېلۍ اشاره;په شپېلۍ تال ږغېدل;چورلۍ;خوله او مرۍ;دبرغو اّواز;دبړاسى بخار;سږا;شپېرکى;شپېلكى;شپېلكى More…