Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
呼叫 呼号 呼吁 呼吸 呼呼 呼喊 呼格 呼气
呼吁
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 呼吁
[hu1 yu4] (㊣苸) ( په سترګوزړه كى خوږ لكېدنه );( دجګو عدلى محكمو );( مرافعه غوښتنه تميز غوشتنه );اپيل;اړنګ نيونه;استيناف;اعتراض;افسون;التجا;اواز More…
2. 呼吁
[hu1 yu4] (㊣) دعاكول;دعاکول;ذکر کول;مرسته غوشتل;ننګېيل