Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
呼叫 呼号 呼吁 呼吸 呼呼 呼喊 呼格 呼气
呼喊
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 呼喊
[hu1 han3] (㊣驰) کوکه;بږلکه;بغارې وهل;بوغارې وهل;پر چا ناره کول;چغېدل;چیغل;چيغې;چيغې وهل;شور;شورماشور كول;کوکارې وهل;کوکې وهل;ها More…