Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
咖啡
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ka1] (〡) قهوه;قهوه خونه;كافى;کافي;کاوه;قهوه يي
2. 咖啡
[ka1 fei1] (〡柏) قهوه;قهوه خونه;كافى;کافي;کاوه;قهوه يي
3. 咖啡因
[ka1 fei1 yin1] (〡柏) دچايو او كافى;كافين
4. 咖啡店
[ka1 fei1 dian4] (〡柏┍) کافې;رستوران;قهوه خونه;كافى;کافي;کاوه;قهوه خانه