Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
咽喉 咽头 咽气
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ye4] (珅) تر بتول;تړل;خفه كول;ديو شى دودې او عمل مخه نيول;زنۍ كول;زيندۍ کول;غرغره کول;قصاب;کوناری
2.
[yan4] (胉) ګوپ;( ترسنونى );اپول;اپيلل;اينده;پينل;پيننه;تمبول;تېرول;شا ته تمبول;شوړ;شومی;عهده دار;غړپ;غړچول;غوړپ;غوړپول;ګوټ;کپه کول;هنده;کپله;نغرل;مړۍ
3. 咽喉
[yan1 hou2] (珅筹) غوټو;استوغان;تنګه;تنګى;حلق;حنجره;ستونى;ستونی;غاړه;لمړ;مرۍ;وتګی;ګلو;مرکنډ
4. 咽头
[yan1 tou2] (珅繷) حلق;ستونى;ګړګړو;ګوړ ګوړو;سره غاړه
5. 咽气
[yan1 qi4] (珅) (دتخته نرد);اسباب;پنچرول;په حق رسېدل;ټغر ټولېدل;ختمېدل;دپرې كولو اّله;دجوارۍ يا قمار دانى;دچكه پاودانې;رحلت کول;سر خوړل;فوت کېدل;ګاتى;ګتى;له نړۍ سترګې پټول;مړكېدل;مړل;مړه More…