Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
品位 品德 品格 品种 品系 品红 品绿 品脱 品蓝 品行 品貌
品位
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 品位
[pin3 wei4] (珇) آبترازو;پزړی;پوړۍ;پېر;تصنيفول;تماشاچي;ټولګى;ټولګی;جماعت;جومات;څنګه والی;څيری;درجه;ډله;رتبه;رقعه;سطح;سويه;صنف;طبقه;فريق;قطر;کلاس;لرلری;لېول;مرحله;نمبر;نمره;جنسيت;سورت;لمبر