Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
品位 品德 品格 品种 品系 品红 品绿 品脱 品蓝 品行 品貌
品格高
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[pin3 ge2 gao1 shang4 de5 ren2] (珇蔼﹟) ابرومن;آبرومن;باشرفه;باطل;پر ځای;دپت څښتن;ددرنښت وړ;درناوى وړ;دروند;رويدار;شريف;شمله ور;عاليجناب;عزتمن;محترم;موجه;ادب کوونکی;پتي;ستمن