Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
哄赶
哄赶
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 哄赶
[hong1 gan3] (话) پساڼی;په زوره ږغ كول;چونګی;چيغه وهل;دبوم په شان ږغ كول;دموټرهارن وهل;كريږكول;كوكى وهل;نارې وهل;غړمبېدل;غرا