Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
哄赶
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hong4] (纈) اتلولي;اچورچپاو;اړدوړ;اړدوړجوړول;اله ګوله;بداخلاقي;بدلامي;بدناموسي;بلو;بلوا;بلواكول;پيلات;چړچه;چېړچاړې;څړکه;خرنج;خړخشه;ښورښ;شورش;عياشي;غوغا;فحاشي;هله More…
2. 哄赶
[hong1 gan3] (话) پساڼی;په زوره ږغ كول;چونګی;چيغه وهل;دبوم په شان ږغ كول;دموټرهارن وهل;كريږكول;كوكى وهل;نارې وهل;غړمبېدل;غرا