Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
哈欠 哈萨
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 哈欠
[ha1 qian4] (ろ) ارږمۍ;ارږمى;ارږمى اېستل;ارږمی کښل;انډرکی;باسۍ;باسۍ اخيستل;باسی;خولوازي
[ha1 sa4 ke4 ren2] (履) قزاخ;قزاقي;قازاقي
3. 哈萨克的
[ha1 sa4 ke4 de5] (履) قزاخ;قزاقي;قازاقي
4. 哈萨克语
[ha1 sa4 ke4 yu3] (履粂) قازاقي