Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唇音
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 唇音
[chun2 yin1] (瓸) (فونېټک);په شونډو کېدونکې تلفظ;شفوي;شونډيز ◊ [chun2 yin1] (插) (فونېټک);په شونډو کېدونکې تلفظ;شفوي;شونډيز