Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唐突
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[tang2 tu1] () اېلغار;بدخولی;بدزبانه;بدژبی;بريد;بلوس;بلوسه;بلوسېده;بنسټيز;پله پسې والی;تاړاک;تجاوز;تجاوزي;تعرض;تعرضي;تهاجم;تېرنه;تېری;تيرى More…
[tang2 tu1 de5] () بى ادبه;رډ;زيږ