Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唤出 唤审 唤起 唤醒
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 唤出
[huan4 chu1] (酬) (دمحكمې);اپيل;اختصاص;اخطار;اړنګ نيونه;اقتباس;التجا;امر;بکړ;بلندره;بلنګ;بلنه;بلون;توسل;جلب;چيغه;حاضري;حكم;خبظليك;دعوت;رابلنه;ست;شاته More…
2. 唤出
[huan4 chu1] (酬) کړت;لفظ
3. 唤审
[huan4 shen3] (酬糵) (محكمي ته );احضار ليك;اختصاص;جلب;جلبول;غوښتن ليك;سمن;احضاريه;جلبپاڼه;څوك په ليكلي ډول محكمې ياد;دتحقيق جرګه ګۍ ته احضارول
4. 唤起者
[huan4 qi3 zhe3] (酬癬) اشاره كونكى;پارونكى;تشويق ونكى
5. 唤醒
[huan4 xing3] (酬眶) بيداري;فعال كېدل;وېښتوب;ویښه;بېداري;پاڅېده;ويښونه;ويښتوب
6. 唤醒的
[huan4 xing3 de5] (酬眶) بيداري;فعال كېدل;وېښتوب;ویښه;بېداري;پاڅېده;ويښونه;ويښتوب