Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唧筒
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ji1] (瓵) پوږلی;راکښوبی;تړوبی;بمبه;پمپ;بمبه كول;پمپول;په بمبه راجګول;تنتنا;حشمت;دباب;دبدبه;درب;دروګه;ډيچ;زرب;زرپ;سامانه;شكنجه كول;طمطراق;کرمېچ
2. 唧筒
[ji2 tong2] (瓵旦) پوږلی;راکښوبی;تړوبی;بمبه;پمپ;بمبه كول;پمپول;په بمبه راجګول;تنتنا;حشمت;دباب;دبدبه;درب;دروګه;ډيچ;زرب;زرپ;سامانه;شكنجه كول;طمطراق;کرمېچ ◊ [ji2 tong2] (瓵旦) More…