Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
售价 售卖 售清 售货
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 售价
[shou4 jia4] (扳基) اغفالول;پرولل;پلورل;پلورل کېدل;تېرايستل;تېريستل;ټغل;حاضرېدل;خرڅول;خرڅېدل;خطا ايستل;داخيستونكى پيړاكول;دروهل;دورهېيل;راكړه وركړه كول;ربلول;ښوهول;قبلول;قبولول;معامله More…
2. 售卖
[shou4 mai4] (扳芥) اغفالول;پرولل;پلورل;پلورل کېدل;تېرايستل;تېريستل;ټغل;حاضرېدل;خرڅول;خرڅېدل;خطا ايستل;داخيستونكى پيړاكول;دروهل;دورهېيل;راكړه وركړه كول;ربلول;ښوهول;قبلول;قبولول;معامله More…
3. 售清存货
[shou4 qing1 cun2 huo4] (扳睲砯) پنا کېدل;تروښېدل;خالي کول;خوزول;روانول;کټول
4. 售货亭
[shou4 huo4 ting2] (扳砯獸) کشک