Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唯一 唯心 唯物 唯理
唯一 唯一的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 唯一
[wei2 yi1] (斑) اما;اېله;ايله;ايله بيله;ايله په ايله;بې څوکه;بې مثاله;بې مثله;بېکسه;تنها;جره;خاموش;خو;ډيرښه;صرف;صرفأ;فقط;لاکن;لېکن;مازې;محض;واحد;وتلى;يګانه;يکتا;يکړ;يکي More…
[wei2 yi1 de5] (斑) اما;اېله;ايله;ايله بيله;ايله په ايله;بې څوکه;بې مثاله;بې مثله;بېکسه;تنها;جره;خاموش;خو;ډيرښه;صرف;صرفأ;فقط;لاکن;لېکن;مازې;محض;واحد;وتلى;يګانه;يکتا;يکړ;يکي More…