Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唾弃
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[tuo4] (宠) توک;(د كباب);(دباران يا واورې);(لكه خراشكي);(لكه په More…
2. 唾弃
[tuo4 qi4] (宠斌) بدنصيبي;پرپوت;ترديدول;څلور خویندې;خاپ;درواغ بلل;ردول;سا