Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
啄木 啄痕 啄者 啄食
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhuo2] (爸) بوډۍ نيول;په ټونګره سورى كول;په ټونګه وهل;په مښوكه وهل;په مښوكه سورى كول  په مشوكه سورى كيدل;ټونګاره;ټونګرېيل;ټونګل;ټونګه;چرکېدل;چړسکې وهل;سوړ شمال;مېږي مېږي کېدل
[zhuo2 mu4 niao3 de5 yi1 zhong3] (爸れ尘贺) مورچه خورک;ټکټکۍ
3. 啄痕
[zhuo2 hen2] (爸勃) بوډۍ نيول;په ټونګره سورى كول;په ټونګه وهل;په مښوكه وهل;په مښوكه سورى كول  په مشوكه سورى كيدل;ټونګاره;ټونګرېيل;ټونګل;ټونګه;چرکېدل;چړسکې وهل;سوړ شمال;مېږي مېږي کېدل
4. 啄者
[zhuo2 zhe3] (爸) ټولوونكې
5. 啄食
[zhuo2 shi2] (爸) بوډۍ نيول;په ټونګره سورى كول;په ټونګه وهل;په مښوكه وهل;په مښوكه سورى كول  په مشوكه سورى كيدل;ټونګاره;ټونګرېيل;ټونګل;ټونګه;چرکېدل;چړسکې وهل;سوړ شمال;مېږي مېږي کېدل