Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
啜饮
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 啜饮
[chuo4 yin3] (般都) ځكه;سورول;شوپ;غړپ;غړپل;غړپول;غوړپ;غوړپل;غوړپول;ګوټل;كوچنى غړپ كول كوچنى غوړپ كول;ګوټ;لږ لږ چښل;لږ لږ څكل;کپله;چکله;مړۍ